Alati pristupačnosti:

SliKom zaštitni znak
Web portal SliKom.Org

 • O web portalu "SliKom
 • Arhiva - Dokumenti, Biografije, zaključci, preporuke članci i emisije.
 • Podcast

 • Misija: Web portal "SliKom" svojim sadržajem, servisima i uslugama pruža punu podršku razvoju i primjeni informatičkih i komunikacionih tehnologija sa softverskim alatima i tehnikama a čijom upotrebom slijepa i slabovida osoba postaje nezavisna od pomoći drugih i ravnopravna u informatičkom društvu kao i u svakodnevnom životu.

  Vizija: Nezavisnost od pomoći drugih i ravnopravnost slijepe i slabovide osobe u informatičkom društvu kao i u svakodnevnom životu biće ostvarena između ostalog i kroz upotrebu čitača i uvećivača sadržaja ekrana, sintetizatora govora, brajevih redaka, pristupačnih sadržaja u elektronskom formatu i na internetu kao i upotrebom drugih pristupačnih tehnologija.


  Footer

  1. Skype:
  2. Društvene mreže:

  Napomena: ova web strana je još u izradi!

  © SliKom 2002-2017